Mitä?

Tämä sivusto tarjoaa suomenkielisiä ohjeita tieteelliseen kirjoittamiseen Markdown-merkintäkielellä. Markdown on tekstipohjainen merkintäkieli, joten sitä voi lukea millä tahansa tekstitiedoston avaavalla ohjelmalla. Alkuperäinen Markdown-syntaksi sopii yksinkertaisten muotoilujen tekemiseen ja pidemmälle kehitetty CommonMark mahdollistaa monimutkaiset muotoilut.

Miksi?

Tutkijoiden kannattaisi opetella kirjoittamaan markdownia koska se tekee tutkimuksesta

Nyt suuri osa tutkimuksesta (erityisesti humanistisilla ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla) tehdään alusta loppuun suljetuissa tiedostomuodoissa suljetun lähdekoodin ohjelmistoilla. Jos niiden tuki loppuu tai ne päivittävät tiedostomuotoaan, aiempaan tutkimukseen voi olla vaikea tai mahdoton päästä käsiksi. Suljetut ohjelmistot vaativat usein myös maksullisen lisenssin, jonka uusiminen on välttämätöntä niin kauan, kuin vanhoja tiedostoja täytyy kyetä avaamaan.

Tämä tuottaa tutkijoille ja tieteen julkaisijoille lisätöitä. Suuri osa tutkimuksesta kirjoitetaan tekstinkäsittelyohjelmissa, kuten Microsoft Wordissa. Mitään ei kuitenkaan julkaista Word-muodossa, vaan tekstit käännetään aina toiseen muotoon: joko pdf-tiedostoksi tulostusta varten tai – yhä useammin – html-muotoon verkkojulkaisua varten.

Miten?

Markdownia on helppo kirjoittaa, koska se on tekstimuotoinen merkintäkieli. Voit siis käyttää mitä tahansa tekstieditoria, kuten kaikista Windows-koneista löytyvää muistiota. Tällä sivustolla esitellään myös jotain erityisen hyvin markdownin kirjoittamiseen soveltuvia ohjelmia.

Lopputulos voidaan kääntää usealla erilaisella ohjelmalla haluamaasi muotoon tekstin lopullista käyttötarkoitusta varten:

Koska samaa lähdetekstiä käytetään kaikkien näiden tuottamiseen, muutokset tekstiin tarvitsee tehdä vain yhteen paikkaan.

Jos haluat kokeilla miten Markdown toimii ja miltä se näyttää, voit kokeilla Commonmarkin verkkoeditoria.

Katso myös esimerkki työnkulusta.

Lisätietoja