Työnkulku

Markdownilla työskentelyn työnkulku voi koostua useista erilaisita työtavoista ja ohjelmista. Tässä esitellään yksi mahdollinen tapa työskennellä.1 Tässä esitelty esimerkki on toimiva, mutta yksinkertaistettu.

Ensin kirjoitetaan tekstimuotoinen markdown-tiedosto. Se voidaan tallentaa millä tahansa nimellä, mutta on tavanomaista tallentaa markdown-tiedostot joko .md tai .markdown päätteillä.

Tiedoston esimerkki.md sisältö voi olla esimerkiksi seuraavan kaltainen:

---
title: 'Esimerkki Markdownin käytöstä'
author: Jonne Arjoranta
---

Tässä ensimmäinen kappale.

# Tässä ensimmäinen otsikko

Tässä ensimmäisen otsikon jälkeinen kappale.

## Tässä alaotsikko

Tässä alaotsikon jälkeinen kappale.

Määrittelemme tekstin alkuun vapaaehtoista metadataa, tässä tapauksessa asiakirjan pääotsikon ja kirjoittajan. Sen jälkeen tulee varsinainen markdown-muotoiltu teksti.

Kun olemme tyytyväisiä tiedoston sisältöön, käytämme markdown-kääntäjää, tässä esimerkissä Pandocia. Jos annamme Pandocille käskyn kääntää edellä olevan tiedoston pdf-muotoon, se tapahtuu käskyllä

pandoc esimerkki.md -o esimerkki.pdf

Kuten odottaa saattaa, Pandocin tuottamassa pdf-tiedostossa on otsikko, se sisältää kirjoittajan nimen ja sen jälkeen määrittelemämme tekstin. Jos käyttäisimme vaihtoehtoista käskyä

pandoc esimerkki.md -o esimerkki.html

saisimme täsmälleen saman tekstin käännettynä html-muotoon. Jos kyseessä olisi tutkimusartikkeli, siitä olisi helppo tuottaa useita erilaisia tiedostomuotoja.2 Todelliset esimerkit tutkimuskäytöstä olisivat hieman monimutkaisempia ja sisältäisivät kuvia, viitteitä, kaavoja ja kaikkea muuta, mitä tutkimusartikkeli sisältää.

Esimerkiksi työstämämme artikkelia tutkimusartikkeli.md:

---
title: Tutkimusartikkeli
subtitle: Ratkaisu kaikenlaisiin tärkeisiin kysymyksiin
author:
- name: Jonne Arjoranta
  affiliation: Jyväskylän yliopisto
date: 31.7.2015
bibliography: library.bib
lang: finnish
locale: fi-Fi
csl: apa.csl
abstract: | 
	Tämä tulostuu ensimmäisenä asiakirjaan abstraktiksi, koska käyttämämme artikkelipohja sisältää abstraktin. Jos sitä ei olisi määritelty, sitä ei tulisi asiakirjaan.
---

Tämä kappale esittelee, miten markdown-muotoinen artikkeli voisi olla kirjoitettu. Se sisältää viitteen sekä keskellä lausetta [@Esim2001] että lauseen lopussa [@Esim2002]. Viitteet korvautuvat lopullisessa asiakirjassa oikeanmuotoisilla lähdeviitteillä.

![Tässä on kuvateksti tärkeälle kuvalle](kuvat/kuva1.jpg)

Tässä kappaleessa on *sekä kursivoitua tekstiä* että **lihavoitua tekstiä**, koska näiden asioiden huomioiminen on tärkeää.

Seuraavaksi käännämme tekstin pdf-muotoiseksi.

pandoc --filter pandoc-citeproc --template=artikkelipohja.latex tutkimusartikkeli.md -o tutkimusartikkeli.pdf

Voimme käyttää tähän komentoa, jossa käsketään Pandocia käyttämään filtteriä pandoc-citeproc ja korvaamaan viitteet lähdeviitteillä. Metatiedoissa on määritelty csl: apa.csl, joten pandoc tietää, miten lähdeviitteet täytyy muotoilla. Käytämme valmista artikkelipohjaa, joten tekstin asettelu on myös oikeanlaista ja kirjoittaessa täytyy kiinnittää huomiota vain kirjoittamiseen.

  1. Katso myös esimerkiksi Markus Kainun ja Kieran Healyn esimerkit. Tässä esitelty työtapa perustuu pitkälti heidän esimerkeilleen. 

  2. Esimerkkinä väitöskirjani, jonka voi lukea verkossa html-muodossa tai pdf-muotoisena tiedostona, josta on painettu fyysinen kirja. Teksti on käännetty docx-muodosta Pandocilla markdowniksi, jonka jekyll tulkitsee html-tiedostoksi verkkosivuilla.