Ohjeet

  • Suomenkielisten asiakirjojen kääntäminen Pandocilla
  • Automaattinen lähdeluettelo Markdownilla ja Pandocilla
  • LaTeX-mallin käyttö Pandocin kanssa
  • Malli Suomen Akatemian haun tutkimussuunnitelmaan