LaTeX-mallin käyttö Pandocin kanssa

Jonne Arjoranta 2015-08-15

Yksi Pandocin käytöstä seuraava etu on mahdollisuus käyttää valmiita mallitiedostoja, jotka sisältävät asetteluun liittyvät tiedot. Kirjoittaessa voi silloin keskittyä vain kirjoittamiseen.

Oletuksena Pandoc käyttää sisäänrakennettuja malleja, jotka pääsee näkemään komennolla pandoc -D FORMAT, missä FORMAT tarkoittaa haluttua tiedostotyyppiä (esim. docx, markdown).

Malleja voi muokata myös itse. Pandoc tarkistaa ajettaessa data-kansionsa ja käyttää sieltä löytyviä malleja pyydettäessä. Data-kansion sijainnin näkee komennolla pandoc --version. Malleja etsitään oletuksena data-kansion alta löytyvästä templates-kansiosta – sen voi luoda itse, jos sellaista ei vielä ole olemassa.

Käytän itse artkkelien pohjana ja esikatseluun Pandocin oletustyyleistä muokattua article.latex-mallia. Se löytyy Githubista, jossa templates-kansioni on git-arkistona. Valmiita malleja voi etsiä myös verkosta. Mallipohjani ei noudata mitään tiettyä tieteellisen julkaisun mallia, vaan mahdollistaa suhteellisten selkeiden artikkelien asettelun muutamalla eri tavalla. Voit käyttää mallipohjaa omassa työssäsi ja muokata sitä tarpeen vaatiessa.

Mallipohja tukee ainakin seuraavia muuttujia:

Nämä pitää sijoittaa asiakirjan alussa olevaan YAML-osioon.

Pandocia voi pyytää käyttämään jotain mallipohjaa käyttämällä vaihtoehtoa --template=article.latex. Esimerkiksi käsky

pandoc --template=article.latex artikkeli.md -o artikkeli.pdf

muuttaa markdown-muotoillun tekstin latexin kautta pdf-muotoon.

Lisätietoa malleista löytyy Pandocin dokumentaatiosta.